Families » Bell Schedule

Bell Schedule

Regular Day Schedule

PERIOD KINDERGARTEN 1ST GRADE 2ND GRADE 3RD GRADE 4TH & 5TH GRADE
Classes Start 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10
A.M. Recess Start 9:55 9:55 9:55 9:55 10:00
A.M. Recess End 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
Lunch Start 11:25 11:35 11:35 11:55 12:00
Lunch End 12:15 12:15 12:15 12:35 12:35
P.M. Recess Start 2:00 2:00 N/A N/A N/A
Dismissal 2:10 2:10 2:10 2:10 2:10

 

Minimum Day Schedule

PERIOD KINDERGARTEN 1ST GRADE 2ND GRADE 3RD GRADE 4TH & 5TH GRADE
Classes Start 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10
A.M. Recess Start 9:55 9:55 9:55 9:55 10:00
A.M. Recess End 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
Lunch Start 11:15 11:25 11:35 11:55 12:00
Lunch/Recess End 12:15 12:15 12:15 12:35 12:35
Dismissal 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10